สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รับสมัครวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
-จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหทางเกษตรกรรม/สัตวศาสตร์/สัตวรักษ์
-สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
-เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"