เทศบาลตำบลสุคิริน รับสมัครเลือกสรรพนักงานจ้าง 2 อัตรา

เทศบาลตำบลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.คนงานทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล) 1 อัตรา
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

2.คนงานทั่วไป (กองคลัง) 1 อัตรา
-มีความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 31 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"