สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายไนวันทีปิดการรับสมัคร คือ วันที 27 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"