สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-19 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
-จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ท.2
-ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)

2.พนักงานดูแลความปลอดภัย (รปภ.) 1 อัตรา
-จบการศึกษา ชั้นมัธยยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
-เคยผ่านการรับราชการทหาร (ทหารเกณฑ์)
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
-มีประสบการณ์ในการทํางานด้านรักษาความปลอดภัย (แสดงหนังสือรับรองการทํางาน
จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ)
-ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดทุกประเภท (โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)

3.แม่บ้าน 1 อัตรา
-จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 10-19 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"