สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัครวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรมซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิขาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชายีพขันสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้โนระดับเดียวกันสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"