คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 2 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เภสัชกร 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรีเภสัขศาสตร์บัณฑิต
-ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาเภสัชกรชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครบัดนี้ถึง 16 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"