โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ

โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"