มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขัน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขัน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-19 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บุคลากร (สังกัดคณะแพทยศาสตร์) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก (Mirosoft Office)

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดคณะแพทยศาสตร์) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในระดับดีมาก (Microsoft Office)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงพยาบาล กัลยาณิวัฒนาการุนย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 5-19 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"