สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือก 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือก 3 อัตรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
อาสาพัฒนา (อสพ.) (รุ่นที่ 74) 3 อัตรา
-ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติในการรับรองคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ได้ที่ https://accreditation.ocsc.go.th

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"