โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาศพ) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศขาย มีสัญขาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับวุฒิไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) มีความรู้ความสามารถและความขําบาญในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครบัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"