ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 9-15 มิถุนายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส รับสมัครวันที่ 9-15 มิถุนายน 2565

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"