สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิขา
-มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Power Point Microsoft Excel Microsoft Word เป็นต้น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โถงอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"