กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักพัฒนาสังคม (จังหวัดนราธิวาส) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ แนบมาพร้อมใบสมัคร)

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ 79 หมู่ที่ 8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 เบอร์ติดต่อ 073 – 532670 รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"