มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 99 อัตรา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 99 อัตรา

ADVERTISEMENT

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 99 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 9 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานสายตรวจ 15 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึงอายุ ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
-ถ้ามีประสบการณ์ ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 หรือพนักงานสายตรวจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์
-มีใบขับขี่รถจักยานยนต์หรือรถยนต์

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย 79 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึงอายุ ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
-ถ้ามีประสบการณ์ ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์

ADVERTISEMENT

3.พนักงานวิทยุ 3 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ ถึงอายุ ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
-มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ
-ถ้ามีประสบการณ์ ในการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะพิจารณา

4.พนักงานห้องควบคุมกล้องวงจรปิด 1 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
-วุฒิการศึกษา ปวช. (ช่างอิเล็คทรอนิค) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
-ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์

5.ผู้ประสานงาน 1 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
-วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
-ใบรับรองแพทย์ของสถาบันของรัฐหรือเอกชน ที่มีการรับรองจากแพทย์

การรับสมัครงาน
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ป้อมวลัยคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-6588 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms รับสมัครบัดนี้ถึง 9 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัคร