สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 7 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 8-14 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"