สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างกองทุน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รับสมัครเลือกสรรลูกจ้างกองทุน

ADVERTISEMENT

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นิติกร 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามกฎหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ รับสมัครบัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร