จังหวัดกระบี่ รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานอํานวยการ 3 อัตรา

จังหวัดกระบี่ รับสมัครจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานอํานวยการ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

จังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานกลุ่มงานอํานวยการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
-วุฒิการศึกษามัธยยมศึกษาตอนต้น
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งงานที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ทางราชการออกให้
-มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีความรู้ในการดูแลบํารุงรักษารถยนต์เป็นอย่างดี
-มีอายุไม่เกิน 60 ปีบริษูรณ์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ รับสมัครวันที่ 1-7 กันยายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร