สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รับพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการแรงงาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) 5 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รับสมัครวันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"