เตือนอาจเสียสิทธิ์ ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร ใน 3 ปีข้อมูลไม่อัปเดต

เตือนอาจเสียสิทธิ์ ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกร ใน 3 ปีข้อมูลไม่อัปเดต

ADVERTISEMENT

เฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ข้อความ เตือนเกษตรกร ขึ้นทะเบียนรับเงินเยียวยา จากรัฐ ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 จำนวนเงิน 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 63

ADVERTISEMENT

ทั้งนี้ หากใครเคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่มีการอัปเดต หรือปรับปรุงข้อมูลในระยะ 3 ปี ให้รีบดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ภายในวันที่ 15 พ.ค. 63 ดังนี้

1. เกษตรกรปลูกพืช ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
2. เกษตรกรทำประมง ติดต่อได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/จังหวัด
3. เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/จังหวัด
4. เกษตรกรทำสวนยาง ติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทย
5. เกษตรกรปลูกอ้อย ติดต่อได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
6. เกษตรกรเลี้ยงหม่อนไหม ติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม
7. เกษตรกรปลูกใบยาสูบ กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ขึ้นทะเบียน

ADVERTISEMENT

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยา จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง.

ขอบคุณข้อมูล – thairath

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"