มาแล้ว! ทุนเรียนต่อตุรกี ม.ปลาย และ ป.ตรี ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2563

มาแล้ว! ทุนเรียนต่อตุรกี ม.ปลาย และ ป.ตรี ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

ทุนองค์กร Diyanet ภายใต้รัฐบาลตุรกี มอบทุนเรียนต่อระดับ ม.ปลาย และ ป.ตรี

ADVERTISEMENT

ทุนนี้มอบให้นักเรียนหลายประเทศที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อด้านศาสนาอิสลามทั้งในระดับมัธยมปลายและระดับปริญญาตรี เพื่อพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถในด้านวิชาการอิสลามและนำไปสู่การเป็นบุคลากรในการพัฒนาสังคมต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่ใช่พลเมืองของตุรกี
 • ไม่เกิดก่อน 01.01.2004 (ม.ปลาย) และไม่เกิดก่อน 01.01.1999 (ป.ตรี)
 • ร่างกายเเข็งแรงสมบูรณ์
 • สถานะโสด
 • เรียนจบระดับมัธยมต้นด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 70% (ม.ปลาย) และเรียนจบระดับมัธยมปลายด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 70% (ป.ตรี)
 • ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษทางวินัย
 • ไม่เป็นผู้ที่ถูกเรียนซ้ำหรือถูกระงับจากสถาบันมากกว่า 2 ปีโดยไม่มีเหตุจำเป็นหลังเรียนจบ
 • ไม่เป็นผู้ที่จบจากสถาบันในตุรกี
 • ครอบครัวของผู้สมัครต้องไม่อาศัยในประเทศตุรกี
 • ไม่เป็นผู้ลี้ภัยและอาศัยกับครอบครัวในตุรกี
 • ต้องอาศัยอยู่ในประเทศที่ตนเป็นพลเมือง

หมายเหตุ

ผู้ที่เรียนจบในประเทศตุรกีโดยทุน Diyanet สามารถสมัครทุนนี้เพื่อเรียนต่อในระดับ ป.ตรีได้ เเต่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศตุรกีไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

ADVERTISEMENT

ทุนนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าที่พัก
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าตั๋วบินไป-กลับ
 • อื่นๆ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 • ใบประกาศนียบัตรจบ Diploma
 • ใบคะแนน Transcript
 • สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประมาชน
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป
 • ใบรับรองสุขภาพ
 • สำเนาสูติบัตร
 • Study permit (วีซ่านักเรียน)
 • ใบยินยอมจากผู้ปกครองในการสมัครเรียนต่อประเทศตุรกี
 • ใบรับรองวุฒิเทียบเท่ากับประเทศตุรกี

หมายเหตุ (สำหรับ ป.ตรี)

 1. ใบประกาศนียบัตรผลงานทางวิชาการหรือผลสอบภาษา (ถ้ามี)
 2. จดหมายรับรอง Reference letter

ปิดรับสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมและสมัครทุนได้ที่

https://diyanetburslari.tdv.org/

เพจเด็กไทยต่างแดน

https://facebook.com/TSFLofficial

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"