การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. 67 อัตรา รับสมัครวันที่ 7-13 มกราคม 2565

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ 20 อัตรา
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ : ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง 4 อัตรา
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี : ปฏิบัติงานที่จังหวัดลพบุรี 5 อัตรา
4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี : ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุดรธานี, บึงกาฬ 5 อัตรา
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี : ปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, กาฬสินธุ์ 5 อัตรา
6.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ 5 อัตรา
7.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : ปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 อัตรา
8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี : ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี 3 อัตรา
9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครปฐม 3 อัตรา
10.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี :ปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี 1 อัตรา
11.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช : ปฏิบัติงานที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 อัตรา
12.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา : ปฏิบัติงานที่จังหวัดยะลา, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 7-13 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร