สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 55 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 55 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาหรือคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 55 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
2.พนักงานบุคคล 4 อัตรา
3.พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถ 5 อัตรา
5.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
6.นักจัดการงานทั่วไป 31 อัตรา
7.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
8.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
9.นิติกร 3 อัตรา
10.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
11.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
12.บรรณารักษ์ 3 อัตรา
13.นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารกลาง (สารบรรณ) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ รับสมัครวันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร