กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

3.นักจิตวิทยา 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

การรับสมัครงาน
ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทาง E-mail รับสมัครวันที่ 6-12 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"