กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการพาณิชย์ 5 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นิติกร 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"