การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 166 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 166 อัตรา

ADVERTISEMENT

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 166 อัตรา รับสมัครวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง)

ADVERTISEMENT

พื้นทีรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคเขต
1.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 7 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
2.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 8 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา
3.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
4.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 7 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร พังงา ภูเก็ต กระบี และนครศรีธรรมราช
5.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 7 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
6.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด
7.การประปาสวนภูมิภาคเขต 7 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นทื 7 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลําภู และบึงกาฬ
8.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพืนที 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร
9.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพืนที่ 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลําปาง และลําพูน
10.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 และการประปาสาขาในสังกัดอยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กําแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 9-19 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"