กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับไบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณี (EMS) รับสมัครวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"