กรมการปกครอง รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กรมการปกครอง รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ADVERTISEMENT

2.พนักงานโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ทางโสตทัศนศึกษา ทางสื่อสารมวลชน ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยีทางการโฆษณา ทางเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางการประชาสัมพันธ์ หรือทางการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร