กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา

ADVERTISEMENT

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 406 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงแต่ละจังหวัดที่เปิดรับสมัคร

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัคร