กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 8 อัตรา

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 8 อัตรา

ADVERTISEMENT

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 23-27 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

นิติกร 8 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ ส่งใบสมัครผ่านทาง E – Mail : [email protected] รับสมัครวันที่ 23-27 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"