กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ADVERTISEMENT

2.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร, 2ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"