กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 21-29 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุมตรวจสอบภายใน อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น 1 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รับสมัครวันที่ 21-29 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"