จ้างงานเด็กจบใหม่ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” 10,000 อัตรา ภายในเดือน มิ.ย.นี้

จ้างงานเด็กจบใหม่ “พนักงานราชการเฉพาะกิจ” 10,000 อัตรา ภายในเดือน มิ.ย.นี้

ADVERTISEMENT

ครม.ไฟเขียว จ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ให้ทำงาน 1 ปี ไม่มีต่อเวลา ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แจงจะเร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.นี้

ADVERTISEMENT

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นวงเงินกว่า 2,200 ล้านบาท โดยจะเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่ จัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน มีสัญญาจ้างงานไม่เกินหนึ่งปี ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ รวมถึงเงินประกันสังคมด้วย ถือเป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เรียกว่าได้เข้าเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ADVERTISEMENT

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 2,254 ล้านบาท เพื่อจ้างพนักงานราชการรวม 10,000 อัตรา โดยรัฐบาลให้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 750 บาท และเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเดือนละ 36 บาท ให้ด้วย โดยจะได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นสิทธิการลาอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำสัญญาหรือไม่เกินวันที่ 30 ก.ย.2565 ให้เร่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2564 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง แต่หากระหว่างปีว่าลงให้จ้างคนใหม่ได้

สำหรับกระทรวงที่มีความต้องการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 10,000 อัตรา ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง 1,045 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,644 คน กระทรวงคมนาคม 546 คน กระทรวงมหาดไทย 1,218 คน กระทรวงยุติธรรม 505 ราย นอกจากนี้ ต้องการกระทรวงละ 406 คน ประกอบด้วย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ่านข่าว: thairath, thaigov

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"