กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ADVERTISEMENT

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

นักจัดการงานทั่วไป
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทัวไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบัดนี้ถึง 18 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"