สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ

ADVERTISEMENT

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"