โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง 75 อัตรา

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้าง 75 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ 75 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

พยาบาลวิชาชีพ 75 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 4-10 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"