สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 4 อัตรา

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
-วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ADVERTISEMENT

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"