คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการ

ADVERTISEMENT

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ตำแหน่งแม่บ้าน (จัดเลี้ยง) สังกัดงานบริการกลาง 1 อัตรา
-รับสมัครผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
-เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันลิ้นสุดการรับสมัคร)
-รักงานบริการมี Service mind ตรงเวลา รับฟังความต้องการของผู้มาขอใช้บริการ ใจเย็นเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ และมีสุขภาพแข็งแรง
-มีความคล่องแคล่ว เรียนรู้ไว ทํางานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-สามารถทํางานเป็นทีมได้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
-สามารถคิตวิเคราะห์และวางแผนการทํางานของตนเองได้
-สามารถใช้ Computer ได้คล่อง โดยเฉพาะชุดโปรแกรม MS Office
-สามารถทํางานนอกเวลาราชการ วันหยุตราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
-หากมีประสบการณ์ทํางานด้านจัดเลี้ยง และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือ [email protected] รับสมัครบัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"