สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 11 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

3.ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"