สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา รับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) จํานวน 2 อัตรา
2.ตําแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 9 อัตรา
3.ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) จํานวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร