สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 77 อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 77 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2564

ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
2.ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 5 อัตรา
3.ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
4.ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 14 อัตรา
5.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 อัตรา
6.ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
7.ตําแหน่งนักวิชาการสถิติ (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
8.ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 12 อัตรา
9.ตําแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
10.ตําแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 2 อัตรา
11.ตําแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
12.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
13.ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
14.ตําแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
15.ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกําลังคนสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
16.ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
17.ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
18.ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกําลังคนทางการพยาบาล จำนวน 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร