สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 60 อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 60 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 60 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ครูผู้สอนคนพิการ 51 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
– ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ณ วันที่ รับสมัคร

ADVERTISEMENT

2.ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
– ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ณ วันที่ รับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"