โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 24 อัตรา

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 24 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนนิด้าศึกษาศาสตร์ รับสมัครครูผู้สอนประจำโรงเรียน 24 อัตรา รับสมัครภายวันที่ 30 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

1.เอกภาษาอาหรับ 3 อัตรา
2.เอกภาษามลายู 2 อัตรา
3.เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
4.เอกภาษาอังกฤษ 6 อัตรา
5.เอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
6.สุขศึกษา 1 อัตรา
7.อิสลามศึกษา 6 อัตรา
8.ภาษาไทย 2 อัตรา
10ครูสอนอัลกรุอ่านภาคกลางวันและกลางคืน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ อีเมล [email protected] ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร 086-9566013 รับสมัครภายวันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"