สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน 28 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน 28 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 28 อัตรา รับสมัครวันที่ 30 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการ 21 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

ADVERTISEMENT

3.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 30 เมษายน – 31พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"