โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-27 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง (ถ้ามีจะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ)

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครได้ทางอีเมล์ [email protected] และส่งเอกสารฉบับ จริงทางไปรษณีย์ รับสมัครวันที่ 21-27 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"