สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 10 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-30 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

1.ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ 2 อัตรา
– ระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์

ADVERTISEMENT

2.ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ 8 อัตรา
– ระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ประสบการณ์การทำงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 (ฝัง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 21-30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"