สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 63 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 63 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 63 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่วนกลาง)

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรกรรมการเงิน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่นิทรรศการ 10 อัตรา
 5. นายช่าง 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 10 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่สารบรรณ 1 อัตรา
 8. วิศวกร 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
 10. นายช่างแผนที่ 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่จัดกรรมสิทธิ์ 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล 8 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้าานบริการผู้เช่า) 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) 1 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์

 1. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล 1 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง

 1. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) 1 อัตรา

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัเพชรบุรี

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (ด้าานบริการผู้เช่า) 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านเก็บเงิน) 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

คุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องมี

1.วุฒิการศึกษาตรงตามตําแหน่งที่ประกาศรับสมัคร (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง)
2.ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
5.สําหรับเพศขายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ ในหัวข้อ “ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และรับสมัครงาน” รับสมัครบัดนี้ถึง 23 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"