สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย และหญิง ปี 64

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบตำรวจ ชาย และหญิง ปี 64

ADVERTISEMENT

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 700 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-28 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

1.รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 400 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) ในหน่วยต่างๆ ในสังกัด ตร.
– เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทั้งเพศชายและเพศหญิง
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์

2.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก จำนวน 200 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร.
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 160 อัตรา และ เพศหญิง จำนวน 40 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์
2.1.สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 155 อัตรา
2.2.สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่น) จำนวน 45 อัตรา
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ADVERTISEMENT

3.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก จำนวน 100 อัตรา
ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร.
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา และ เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา
– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-28 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"