คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 70 อัตรา

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย 70 อัตรา

ADVERTISEMENT

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 70 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-30 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 70 อัตรา 20 สาขาวิชาเอก
-วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ADVERTISEMENT

1.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
2.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 8 อัตรา
3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา
4.กลุ่มวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
5.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
6.กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 10 อัตรา
7.กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 6 อัตรา
8.กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 3 อัตรา
9.กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
10.กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ จำนวน อัตรา
11.กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
12.กลุ่มวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา
13.กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
14.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
15.กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา
16.กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
17.กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 8 อัตรา
18.กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 3 อัตรา
19.กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
20.กลุ่มวิชาโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครวันที่ 24-30 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"