กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 42 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเทคโนโลยีประมงหรือสาขาวิชาประมง หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
-เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ํา สาขาวิชาการควบคุมเรือประมงหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรม สัตว์น้ํา หรือวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ
-ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19 มีนาคม – 12 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"