กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน 36 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน 10 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ก่อสร้าง ทางช่างสํารวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

2.ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จํานวน 20 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบช่างกล หรือสาขาวิชาช่างกล การเกษตร

4.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 20 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"